Fjäll för Frösö Handtryck på Formexmässan!Fjäll for Frösö Handtryck at Formex Fair!

Fjäll för Frösö Handtryck på Formexmässan! Fjäll är ett mönster jag skapat för Frösö Handtryck, som illustrerar både den norska och den svenska magnifika fjällvärlden (Skanderna) med dess karaktäristiska vackra renar. Här syns mönstret tryckt på textil.

froso_handtryck_fran_formex_fair_emelie_ek_design 1Fjäll for Frösö Handtryck at Formex fair! Fjäll is a surface pattern design I’ve created for Frösö Handtryck, it illustrates the norweigan as well as the swedish magnfiicent world of ”Fjell” (Skanderna) with it’s beautiful charecteristic reindeer. In this picture, you can see the surface pattern design, printed on textile.

froso_handtryck_fran_formex_fair_emelie_ek_design 1