Stora Trenddagen som annordnades av Trendgruppen!Stora Trenddagen arranged by Trendgruppen!

Stora Trenddagen som anordnades av Trendgruppen. Stefan Nilsson presenterade årets trender.kollage-trenderStora Trenddagen arranged by Trendgruppen. Stefan Nilsson presented trends of 2013.kollage-trender