Stad bricka R38 OriginalStad Tray R38 Original

Stad bricka R38 Original. Tillverkad i Sverige av björk.

Stad Tray R38 Original. Made in Sweden from birch wood.