Rådhusbricka blåRådhus tray blue

Rådhusbricka förr Roslagen R38 cm. Tillverkad i Sverige av björkträ.Rådhus tray for Roslagen R38 cm. Made in Sweden from birch wood.